Corona Virus và thử dùng cách chữa bệnh không tốn tiền.

tdy_sat_jmf_coronavirus_200125_1920x1080.focal-760x428.jpg

I . TÌNH TRẠNG VŨ HÁN HÔM NAY

Tàu Chệch chắc chết cha rồi !
Người dân Trung Cộng chạy đâu bây giờ ?
Chiến tranh sinh học bá vơ
Hại người chưa được, ai ngờ hại “ta” !

Tiếp tục đọc “Corona Virus và thử dùng cách chữa bệnh không tốn tiền.”