Vì đâu nên nỗi?

Bác sỹ Hoàng Công Lương
Bác sỹ Hoàng Công Lương

Đây là một bác sĩ. Anh ấy đã làm đúng bổn phận của một bác sĩ. Anh ấy được bệnh nhân yêu mến. Ngay cả gia đình của các nạn nhân của thảm họa y khoa, mà người ta đang tìm cách đổ lỗi, là do bác sĩ ấy gây ra, cũng đứng ra bênh vực cho bác sĩ ấy. Người bác sĩ ấy đang bị gọi là bị cáo.

Tiếp tục đọc “Vì đâu nên nỗi?”