Bác sỹ Tây chậm kết luận người ta mắc bệnh gì.

Ở Việt Nam bịnh cái vô bệnh viện, ngay lập tức được cho xét nghiệm, chụp hình đủ thứ cho tới khi ra bịnh miễn có tiền để trả.

Bên Tây bịnh, đi bác sỹ nhà, xét nghiệm, đi bác sỹ nhà tiếp, xét nghiệm, đi bác sỹ nhà, đi chuyên khoa, xét nghiệm, chuyên khoa, xét nghiệm…. 4-5 tháng mới từ từ ra bịnh.

47150939_10156559329142420_5842616983966711808_n.jpg

Tiếp tục đọc “Bác sỹ Tây chậm kết luận người ta mắc bệnh gì.”