Một câu chuyện về cố thiếu tá quân y Phạm Văn Lương

Cố Y Sĩ Thiếu Tá Phạm Văn Lương đến năm 1975 ông vẫn mang lon Thiếu Tá là bị “kẹt lon”.
Tôi xin kể chuyện về ông mà đã 41 năm rồi vẫn nhớ như in.

Tiếp tục đọc “Một câu chuyện về cố thiếu tá quân y Phạm Văn Lương”