Liên lạc với Nghiệp đoàn y tế Việt Nam

Nghiệp đoàn y tế Việt Nam là một cộng đồng mở gồm các y sĩ, dược sĩ chuyên môn và các tình nguyện viên không chuyên ngành y tế, sức khỏe.

Bạn muốn gửi bài, hoặc có ý kiến muốn trao đổi, hoặc muốn đăng ký làm cộng tác viên/thành viên của Nghiệp đoàn y tế Việt Nam, xin mời gửi về địa chỉ điện thư:

ba.pham@theta.utoronto.ca

(gặp tiến sĩ chính sách y tế đại học Toronto Canada Phạm Đình Bá)

Có nhuận bút đối với các bài viết có giá trị và có dữ liệu.

 

Gửi thư cho tiến sĩ Phạm Đình Bá- chủ nhiệm Nghiệp đoàn y tế Việt Nam:

 

 

Gửi thư cho bác sĩ Nguyễn Đan Quế- cố vấn Nghiệp đoàn y tế Việt Nam: