Giới thiệu về Nghiệp đoàn y tế Việt Nam

Nghiệp đoàn y tế Việt Nam là  một cộng đồng mở của các chuyên gia chính sách y tế, y sĩ, dược sĩ, y tá và tình nguyện viên.

Nghiệp đoàn y tế Việt Nam là một nghiệp đoàn độc lập, nỗ lực để cải tạo nền y tế cho Việt Nam, bắt đầu từ việc cải tạo tư tưởng và nhận thức, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ nhân viên toàn ngành y.

Trong nghiệp đoàn y tế, chúng tôi quan niệm rằng mỗi con người là thầy thuốc của chính mình một cách tự thân, trước khi nhờ đến y bác sĩ chuyên nghiệp. Lối sống quyết định bệnh tật hay khỏe mạnh.

Nghiệp đoàn y tế Việt Nam là một thành viên có quyền tự trị trực thuộc Khối nghiệp đoàn Viêm Việt, độc lập khỏi mọi chính phủ và đảng phái. Tư tưởng chủ đạo của Nghiệp đoàn y tế Việt Nam là tư tưởng nhân bản do bác sĩ Nguyễn Đan Quế khởi xướng (1). Các thành viên của nghiệp đoàn yêu thương bệnh nhân nghèo.

Hiện nay, chúng tôi đang đi vận động từng bác sỹ cho phép bệnh nhân được quyền trả sau, hầu dãn cách thời gian cho bệnh nhân xoay sở tiền khám chữa, tiền thuốc tháng.

Nghiệp đoàn y tế Việt Nam là một đối tác chiến lược của Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam và Nghiệp đoàn báo chí Việt Nam. Cùng với các nghiệp đoàn bạn đặt nền tảng trên Cơ cấu Việt Nho và tinh thần bác ái, Nghiệp đoàn y tế Việt Nam đang nỗ lực để vun đắp một nền giáo dục nhân bản và một nền y tế miễn phí cho toàn dân Việt Nam.

GIÁ TRỊ-TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH CỦA NGHIỆP ĐOÀN Y TẾ VIỆT NAM (2) ĐƯỢC ĐỊNH NGHĨA TÓM TẮT NHƯ SAU:

GIÁ TRỊ: Nghiệp đoàn y tế Việt Nam là một nghiệp đoàn lao động độc lập. Ngoài những người có chuyên môn sâu trong ngành y tế, Nghiệp đoàn y tế Việt Nam còn cổ vũ những người ngoài ngành tham gia với tư cách là tình nguyện viên. Điều này làm hạ giá thành ngành y, hầu cho không ai lâm vào cảnh túng quẫn đến nỗi phải làm liều khi bản thân hoặc người nhà của mình lâm cơn bệnh nặng.

Nghiệp đoàn y tế Việt Nam cho phép bạn đọc trích dẫn, sử dụng các bài báo trên các kênh truyền thông của nghiệp đoàn mà không cần phải xin phép trước, với điều kiện duy nhất là vui lòng dẫn nguồn và trích dẫn đủ tinh thần của bài. Bản thân các bài viết trên Nghiệp đoàn y tế Việt Nam cũng được cập nhật liên tục sao cho chính xác nhất và gần với nguồn tư liệu gốc nhất có thể.

TẦM NHÌN: Nghiệp đoàn y tế Việt Nam có ước mong trở thành một liên đoàn y tế đúng nghĩa và bài bản trong tương lai. Nghiệp đoàn đào tạo ra những người bác sĩ có tinh thần Viêm Việt và lòng tự hào dân tộc, có nhân bản tâm linh, yêu thương con người.

SỨ MỆNH: Nghiệp đoàn y tế Việt Nam có sứ mệnh tổ chức được một nền y tế miễn phí và nhân bản cho toàn dân.

Nghiệp đoàn y tế Việt Nam còn đấu tranh để xóa bỏ nạn cưỡng bức bệnh nhân, tiêm thuốc tâm thần cho người không phải là bệnh nhân, như trường hợp anh Lê Trọng Hùng ở Hà Nội, dù không bị tâm thần nhưng bị bộ y tế Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tiêm thuốc.

Liên lạc với nghiệp đoàn qua địa chỉ điện thư:

ba.pham@theta.utoronto.ca (chính thức) – Tiến sĩ chính sách y tế Phạm Đình Bá.

Đường dây nóng: + 33176914341

 

Chú thích:

(1) Bác sỹ Nguyễn Đan Quế đặt nền tảng lý luận cho Nghiệp đoàn y tế Việt Nam tại đây: 

https://goo.gl/X6dLMP

 

 

 

Cập nhật mới nhất 13h043 ngày 26 tháng 03 năm 2020.