Từ chính tả, đến cách dùng chữ và phân tích khái niệm của chữ

Trong các bài viết thuộc Chương trình sửa lỗi chính tả và lỗi ngữ pháp do Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam tổ chức, chúng ta giúp nhau sửa lỗi chính tả mà nhiều khi tôi viết không đúng. Chương trình nầy theo ý kiến nhỏ nầy thì hay lắm. Bài nầy cố gắng triển khai chương trình nầy từ “đánh vần” sang đến cách dùng chữ và phân tích khái niệm của chữ. Mong các bạn đọc và đóng góp.

Tiếp tục đọc “Từ chính tả, đến cách dùng chữ và phân tích khái niệm của chữ”

Giới thiệu tiến sĩ chính sách y tế Phạm Đình Bá.

90767933_650504792183204_7831391570220810240_n
Thông tin cá nhân của Phạm Đình Bá – Chủ tịch Nghiệp đoàn Y tế Việt Nam
Sinh ngày 22 tháng 10, 1956 tại Huế
Tiểu học: Huế. Trung học: Phan Thanh Giảng Đà Nẵng.
Đai học: Hàng Hải, Đại Học Phú Thọ Sài Gòn (1974-1975)
1983-1984: Pulau Galang, Indonesia
1984-bây giờ: Ottawa, Waterloo, Toronto, Ontario, Canada
Học lại ở Canada
1986-1991 Bachelor in Mathematics, University of Waterloo (Co-operative Program), Joint Major
Statistics and Computer Science1991-1993 Master in Statistics, University of Waterloo (Co-operative Program)
2005-2014 PhD, Institute of Health Policy Management and Evaluation, University of Toronto.

Tiếp tục đọc “Giới thiệu tiến sĩ chính sách y tế Phạm Đình Bá.”